Efrem maakt clowneske voorstellingen voor de aller kleinste